Program konferenceConference Programme

1. 4.2014 – Nová evropská centra excelence a komunikace vědy

 • Určeno pro akademiky, vědce, účastníky ze science center
 • 10:00 – 10:15 – zahájení konference
 • 10:15 – 10:30 – představení NTIS (prof. Ing. Pavel Novák, Ph. D.)
 • 10:30 – 10:45 – představení NTC (Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček)
 • 10:45 – 11:00 – představení RICE (prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph. D.)
 • 11:00 – 11:15 – představení RTI (Ing. et Ing. Martin Jambura)
 • přestávka
 • 11:45 – 12:30 – What’s in it for me? The case for science communication (Dr. Karen Bultitude)
 • 12:30 – 13:15 – Science Communication and Scientific Citizenship (Andrea Bandelli)
 • přestávka – oběd
 • 14:15 – 14:45 – The Science Live Experience: Data Collection by Serving the Public (Albert Ali Salah, Ph. D.)
 • 14:45 – 15:45 – Science Centers as the „Missing Link“ Between the Research at the Universities and the Society (Dr. Asger Hoeg)
 • přestávka
 • 16:15 – 16:45 – Jak učinit výzkum efektivnějším? (prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., )
 • 16:45 – 17:15 – Nová mapa výzkumných center v ČR (prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc)
 • přestávka – večeře
 • 19.00 – 22.00 Večerní program v Planetáriu2.4.2014 – Máme o čem psát? Věda v médiích pohledem novinářů
 • Určeno pro akademiky, vědce, účastníky ze science center, novináře
 • 9:00 – 9:15 – Zahájení
 • 9:15 – 10:45 – Komunikace vědy v médiích (Ondřej Vrtiška)
 • přestávka
 • 11:15 – 12:00 – Věda jako vtip (Marek Janáč)
 • 12:00 – 12:30 – Věda v médiích – cesta k její popularizaci či degradaci? (PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph. D.)
 • přestávka – oběd
 • 13:30 – 15:00 – Co má komunikace vědy společného s marketingem? (Daniel Köppl)
 • přestávka
 • 15:30 – 16:00 – Tisková kampaň „Hledá se supervědec“ – postřehy a zhodnocení (David Palivec)
 • 16:30 – 18:00 – Prohlídka planetária
3.4.2014 – Jak na univerzitu? Perspektiva vysokoškolského vzdělávání
 • Určeno pro VŠ a SŠ studenty
 • 9:00 – 9:15 – Zahájení
 • 9:15 – 10:00 – Vysokoškolský titul = jistota dobrého zaměstnání? (Ing. Ivana Šatrová)
 • 10:00 – 10:45 – Vysokoškolské studium jako investice – finanční náročnost studia a návratnost investic do vzdělávání (Mgr. Radka Trylčová)
 • přestávka
 • 11:15 – 11:45 – Je vysokoškolský titul zárukou vyššího budoucího výdělku? (Ing. Savina Finardi)
 • 11:45 – 12:15 – Překročení prahu při výběru povolání (Mgr. Markéta Lorenzová)
 • 12:15-12:45 – Motivují gymnázia ke studiu na technických vysokých školách? (RNDr. Jana Soukupová)
 • přestávka – oběd
 • 13:45 – 14:00 – Prezentace finalistů soutěže FAMELAB
 • od 14:00 – „Ve vědě získá důvěru ten, kdo přesvědčí svět, ne ten, koho ta myšlenka napadla jako prvního“ A. C. Darwin – Trénink science communication pro studenty doktorských a magisterských studií:
 • 14:00 – 15:00 – Umění prezentovat
 • 15:00 – 16:00 – Jak psát vědecký text
 • 16:00 – 17:00 – Sebeprezentace

*změna programu vyhrazena

Anotace:

http://www.ceskaveda.eu/konference-scicom-2014/program-konference/anotace/

V rámci projektu OPVK – CZ.1.07/2.4.00/31.0108 – Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Bez n‡zvu-1

1. 4.2014 – New European Centres of Excellence and Science Communication

 • Intended for scientists, academicians and science centre staff
 • 10:00 – 10:15 – Conference Opening
 • 10:15 – 10:30 – Presentation of NTIS – New Technologies for the Information Society (prof. Ing. Pavel Novák, Ph. D.)
 • 10:30 – 10:45 – Presentation of NTC – New Technologies Research Centre (Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček)
 • 10:45 – 11:00 – Presentation of RICE – Regional Innovation Centre of Eletrotechnology  (prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph. D.)
 • 11:00 – 11:15 – Presentation of RTI – Regional Technology Institute (Ing. et Ing. Martin Jambura)
 • Coffee break
 • 11:45 – 12:30 – What’s in it for me? The case for science communication (Dr. Karen Bultitude)
 • 12:30 – 13:15 – Science Communication and Scientific Citizenship (Andrea Bandelli)
 • Lunch break
 • 14:15 – 14:45 – The Science Live Experience: Data Collection by Serving the Public (Albert Ali Salah, Ph. D.)
 • 14:45 – 15:45 – Science Centres as the „Missing Link“ Between the Research at the Universities and the Society (Dr. Asger Hoeg)
 • Cofee break
 • 16:15 – 16:45 – How to Make Research More Efficient? (Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., )
 • 16:45 – 17:15 – A New Map of Research Centres in the Czech Republic (prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc)
 • Dinner
 • 19.00 – 22.00 Evening Programme in Planetarium

2.4.2014 What is there to Write About? Science in Media from the Journalists Perspective

 • Intended for academicians, scientists, science centre staff, journalists
 • 9:00 – 9:15 – Opening of the second conference day
 • 9:15 – 10:45 – Science Communication in Media (Ondřej Vrtiška)
 • Coffee break
 • 11:15 – 12:00 – Science as a Joke (Marek Janáč)
 • 12:00 – 12:30 – Science in Media – Way to its Popularization or Degradation? (PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph. D.)
 • Lunch break
 • 13:30 – 15:00 – What Do Science Communication and Marketing Have in Common? (Daniel Köppl)
 • 15:30 – 16:00 – Press Campaign „Searching for a superscientist“ – Evaluation and Reflexes (David Palivec)
 • Coffee break
 • 16:30 – 18:00 – Techmania Guided Tour

3.4.2014 Is It Worth to Study at the University? Prospect of the University Education

 • Intended for highschool and university students
 • 9:00 – 9:15 – Opening of the third conference day
 • 9:15 – 10:00 – University degree = Certainty of a Good Employment? (Ing. Ivana Šatrová)
 • 10:00 – 10:45 – University Studies as an Investment – Financial Demands of Studies and Return on Investments in Education (Mgr. Radka Trylčová)
 • Coffee break
 • 11:15 – 11:45 – Does the University Diploma Assure a Higher Salary in the Future? (Ing. Savina Finardi)
 • 11:45 – 12:15 – How to choose a future career (Mgr. Markéta Lorenzová)
 • 12:15 – 12:45 – Do our Grammar Schools motivate Students to Studies at Technical Fakulties? (RNDr. Jana Soukupová)
 • Lunch break
 • 13:45 – 14:00 – Presentation of the FAMELAB Finalists
 • od 14:00 – Science Communication Training

* Program changes reserved

** The first conference day will be translated to English

Abstracts:

http://www.ceskaveda.eu/konference-scicom-2014/program-konference/anotace/

V rámci projektu OPVK – CZ.1.07/2.4.00/31.0108 – Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *