Konference SCICOM 2014Conference SCICOM 2014

V rámci projektu OPVK – CZ.1.07/2.4.00/31.0108 – Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Techmania Science Center o.p.s. pořádá již 4. ročník konference SCICOM

Ve dnech 1. – 3. 4. 2014 se v prostorách plzeňského science centra Techmania uskuteční konference, jejímž cílem je podpořit rozvoj komunikace a popularizace vědy v České republice.

 

Tři konferenční dny reflektují tři stěžejní okruhy témat pro tuto problematiku. První den konference bude zaměřen na komunikaci vědy na univerzitách a v Evropských centrech excelence. Důraz bude kladen na komunikaci nově vznikajících výzkumných center při ZČU. Druhý den konference se zaměří na spolupráci mezi vědci a médii. Třetí den pak bude primárně určen studentům středních a vysokých škol, jimž představí perspektivy vysokoškolského vzdělávání. Na závěr nebude chybět trénink dovedností science communication.

 

Termín konference navazuje na otevření nových prostor Techmania Science Center. Tato významná instituce neformálního vzdělávání zpřístupní od konce března letošního roku hlavní expoziční halu s novými interaktivními expozicemi, laboratořemi a dílnami pro školy i veřejnost.

 

Konferenci připravuje Techmania Science Center ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Účast na konferenci je zdarma.

Pro koho je konference určena?

Pro vědce, akademické pracovníky, pracovníky v oblasti médií, tiskové mluvčí, informační a zpravodajské agentury, pracovníky vzdělávacích a výzkumných institucí, studenty doktorských studijních programů, pro všechny zájemce o komunikaci vědy.

Pracovním jazykem konference je český a anglický jazyk. Přednášky budou tlumočeny do češtiny, k dispozici budou podkladové materiály.

Bez n‡zvu-1V rámci projektu OPVK – CZ.1.07/2.4.00/31.0108 – Výzkumná síť teorie a dějin vědy

The 4th SCICOM conference in Techmania Science Center

 The SCICOM 2014 conference takes place on 1. – 3. 4. 2014 in Techmania Science Center in Pilsen, Czech Republic. The aim of this conference is to support the development of science communication and popularization in the Czech Republic. The conference is organised by Techmania Science Center in cooperation with the University of West Bohemia.

During the conference, we would like to support the discussion between scientists and academics on one hand and media and science centres on the other hand. One of the main goals of the conference is to introduce the importance of the science communication to the scientists.

The first day of the conference will be aimed at science communication at universities and in science-technology centres. One of the sections will be focused on new Regional Innovation Centres which are being established in Pilsen these days. The second day of the conference will be dealing with the collaboration between scientists and media. The third conference day will be specialised in science communication training for both high schools and university students.

The conference will be held only few days after opening a new part of Techmania Science Center with many new interactive exhibitions and a 3D planetarium.

Who is conference aimed at?

The conference is aimed at scientists, academics, journalists, sicence center and media staff, press officers, postdoctoral students and all other interested persons in science communication.

The language of the conference is Czech and English. Most of the presentations will be delivered in Czech and translated into English the first day of the conference.

Bez n‡zvu-1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *