Verbální komunikace ve vědecké praxi

Date:
Time:

Lektor: RNDr. Anna Matoušková, Ph.D.; Ing. Martina Fryčová
Jak co nejpřesněji vyjádřit slovy naše myšlenky? Slyší posluchači to samé, co se jim snažíme sdělit? Může se člověk naučit podávat informace srozumitelně?
Tyto i mnohé další otázky budou na semináři zodpovězeny. Studenti se dozvědí více o čtyřech složkách komunikace a dostanou návod, jak lze každý projev učinit srozumitelnějším. Seminář provází mnoho praktických příkladů a aktivit. Cílovou skupinou jsou studenti magisterských i doktorských oborů.

Seminář bude probíhat v prostorách Planetária

Comments are closed.