Umění prezentovat vědeckou práci

Date:
Time:

Lektor: RNDr. Anna Matoušková, Ph.D.; Ing. Martina Fryčová
Téma je určené pro všechny, kteří chtějí zdokonalit své vlastní prezentace
a vystupování na veřejnosti. Účastníci budou seznámeni se zásadami poutavé prezentace, jakožto i s novými prezentačními nástroji a příklady z praxe. Obsah je zaměřen na praktické otázky, jakými jsou např. délka prezentace, její struktura, jazyk, gesta apod. V případě dostatečných časových možností (a dovolí-li to počet účastníků) lze přidat i praktická cvičení. Cílovou skupinou semináře jsou studenti magisterských i doktorských oborů.

V prostorách Planetária

Svou účast potvrďte vždy minimálně týden před konáním semináře na
e-mail: anna.matouskova@techmania.cz nebo na telefonním čísle 737 247 582
Min. počet účastníků je 10 osob

Formulář na seminář EXLIZ

 

Verifikace

Comments are closed.