Sebeprezentace budoucího absolventa

Date:
Time:

Lektoři: Mgr. Ondřej Sloup; Ing. Martina Fryčová
Seminář je určen pro všechny studenty, kteří chtějí zdokonalit svojí vlastní prezentaci při vstupu na trh práce, který je v blízké budoucnosti očekává. Profilu studentů (brzkých absolventů a potenciálních žadatelů o práci) odpovídá zaměření celého semináře, který je členěn na tři části.
V první, nejdelší části, bude pojednáno o pravidlech pro tvorbu profesionálního životopisu, jaké části strukturovaný životopis musí obsahovat, a které jsou naopak přebytečné a rušivé.
V druhé části se absolvent semináře seznámí se základními pravidly typografie, přičemž vyzdvihnuty budou ty zásady, které budoucímu absolventovi nejvíce pomohou při volbě vhodné vizuální podoby svého životopisu, neboť i podle této stránky jsou životopisy často personalisty hodnoceny.
V poslední části se účastníci dozvědí, jak se připravit na pracovní pohovor, jak uzpůsobit svůj neverbální projev, a které body přípravy by před pohovorem rozhodně neměly podcenit. Tím budou komplexně připraveni na absolvování celého (několikakolového) přijímacího procesu a budou mít na pracovním trhu významnou výhodu oproti ostatním uchazečům.

V prostorách Planetária

Comments are closed.