Neverbální komunikace

Date:
Time:

Lektor: RNDr. Anna Matoušková, Ph.D.; Ing. Martina Fryčová
Pouze desetinu našeho celkového projevu tvoří obsah mluveného slova, asi třetinu tvoří intonace naší řeči a více než polovinu prozrazuje řeč našeho těla. Cílem tohoto školení je odhalit, jaké signály vysíláme, co o nás řeč těla prozrazuje druhým a co naopak my můžeme zjistit o ostatních. Účastníci se také dovědí o souvislostech lidské psychiky a neverbálního projevování ve všech důležitých situacích, kdy podvědomě komunikujeme s druhými a vyvoláváme tím určitý dojem.
Dalším cílem semináře je naučit jeho absolventy rozeznat neverbální signály v komunikaci, využít je pro lepší porozumění druhým a tím zvýšit úspěšnost svého jednání. Seminář bude kombinací výkladu a praktických cvičení ve dvojicích a skupinách.

Seminář je určen studentům doktorského a magisterského studia.
V prostorách Planetária

Comments are closed.