Neverbální komunikace ve vědecké praxi

Date:
Time:

Lektor: RNDr. Anna Matoušková, Ph.D.; Ing. Martina Fryčová

Jakou část našeho projevu tvoří neverbální komunikace? Cílem tohoto školení je odhalit, jaké signály vysíláme (a pozor, vysíláme je v každém z aspektů našich životů), co o nás řeč těla prozrazuje druhým. Pozor, naopak i vy můžete přečíst mnohé z neverbální komunikace ostatních. Přijďte zjistit, jak podvědomě komunikujete s druhými a jaký dojem tím vyvoláváte. Už jen uvědomění si vašeho neverbálního projevu je cesta ke snazší komunikaci a vzájemnému porozumění.

seminář bude probíhat v prostorách Techmania Science Center

Seminář trvá 45 minut + 15 minut diskuse

SEMINÁŘ ZRUŠEN

Comments are closed.