Komunikace vědeckého výzkumu

Date:
Time:

Seminář je určen pro studenty doktorského studia
3-denní intenzivní kurz Komunikace vědeckého výzkumu proběhne ve dnech 16. – 18.10.2014 v prostorách Ústavu jazykové přípravy ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, číslo místnosti UU309.
Každý den probíhá výuka 8 hodin.
Obsahem semináře je představení metod, cílů a obsahu komunikace vědeckého výzkumu, definice základní terminologie a strategie komunikace. Dále se seminář zaměří na stavbu psaného a ústního projevu, na příklady psaných textů na akademické úrovni.
V rámci praktické části budete pod vedením lektorky analyzovat stávající texty a vlastní prezentaci.
Zájemcům bude zaslán podrobnější sylabus ihned po přihlášení.

Seminář proběhne v anglickém jazyce, požadovaná znalost jazyka dle Společného evropského referenčního rámce je B2.

SEMINÁŘ JE JIŽ KAPACITNĚ NAPLNĚN!

Comments are closed.