Jak psát vědecký text

Date:
Time:

Lektor: Ing. Mgr. Ondřej Sloup; Mgr. Tomáš Moravec
Cílem tohoto semináře je usnadnit studentům psaní vědeckého textu, zejména pak jejich diplomové práce a upozornit na časté chyby, kterých je vhodné se při psaní vyvarovat. Na praktických příkladech si ukážeme možná úskalí písemného projevu a představíme základní principy práce s odbornou literaturou. S tím samozřejmě souvisí i správné používání bibliografických citací. Seminář tak v krátkosti představí posluchačům na názorných případech, jak správně postupovat při citaci a nedopouštět se chyb, či dokonce tvorby plagiátů. Posluchač si odnese povědomí o rozdílné formě citace u základních zdrojů, jakými jsou knihy, příspěvky ve sbornících, zákony, články v časopisech, nebo elektronické informační zdroje. V krátkosti bude také posluchačům představena citační norma ČSN ISO 690.

V prostorách Planetária

Comments are closed.