IT právo

Date:
Time:

lektor: JUDr. Petra Žikovská

Lektorka přiblíží posluchačům pojem IT právo hned v několika oblastech. Představí porušování autorských děl na internetu, možnosti užití autorských děl bez souhlasu majitelů práv, nebo práva týkající se software. Mezi další oblasti, kterým bude věnována pozornost, jsou počítačové sítě P2P, stahování pomocí – BitTorrent, úložiště souborů a vymáhání IT práv a mnoho dalších. Seminář si klade za cíl seznámit akademickou obec s pravidly IT práva a napomoci k lepší orientaci akademiků při jejich práci.

seminář bude probíhat v prostorách Techmania Science Center – sraz účastníků na recepci
Seminář trvá 90 minut + 15 minut diskuse

Formulář na seminář EXLIZ

 

Verifikace

Comments are closed.