Grafická stránka vlastní prezentace

Date:
Time:

Seminář je určen studentům doktorského a magisterského studia a bude probíhat v prostorách Planetária.

Comments are closed.