Dr. Morten Busch, Head of Media Center Experimentarium, Denmark

Date:
Time:

• science communication
• spolupráce science center s univerzitami
• popularizace vědy a techniky
• best practise
• jak komunikovat výsledky výzkumu

seminář se koná v budově Techmania Science Center o.p.s.
ulice u Planetária

Seminář je určen:
postdoc a mentorům
akademickým pracovníkům ZČU
studentům doktorských studií

Comments are closed.