Autorské právo – II.

Date:
Time:

Seminář Autorské právo se skládá ze dvou bloků:

II. blok – 11.2.2014
a. dílo audiovizuální a díla audiovizuální obecně
b. film jako specifická forma audiovizuálního díla
c. hudba jako specifická forma autorského díla
d. fotografie jako specifická forma audiovizuálního díla
e. umělecký výtvor – grafický, hudební, audiovizuální

Seminář je určen akademickým pracovníkům a studentům doktorských studií ZČU.

Svou účast potvrďte vždy minimálně týden před konáním semináře na
e-mail: anna.matouskova@techmania.cz nebo na telefonním čísle 737 247 582
Min. počet účastníků je 10 osob

Comments are closed.