Autorské právo

Date:
Time:

lektor: JUDr. Petra Žikovská

JUDr. Petra Žikovská přiblíží posluchačům pojem autorské dílo a jednotlivé klasifikace, které tento pojem obsahuje: s druhy ochrany autorských děl, jako jsou dílo slovesně vyjádřené řečí nebo písmem, hudební dílo, fotografické dílo a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, audiovizuální dílo, výtvarné dílo, architektonické dílo, dílo užitého umění a mnoho dalších.

Posluchačům bude představena problematika zveřejňování identity autora a pravidla spoluautorství.

seminář bude probíhat v prostorách Techmania Science Center – sraz účastníků na recepci
Seminář trvá 90 minut + 15 minut diskuse

Formulář na seminář EXLIZ

 

Verifikace

Comments are closed.